Töös: ostuarvete moodul

Töös: ostuarvete moodul

Ostuarve moodul on selleks et saaks ülevaate mis töid vedajad on teostanud, missuguse hinnaga ja kas vedajalt on ostuarve saadud.

Ostuarvete aruande saate lisada oma ettevõtte menüüsse Seadistused->Menüüd (lingitud faili nimi pinvoices). Kui te seda enda seadetes ei näe või soovite abi seadistamisel, võtke ühendust meie kasutajatoega.

Ostuarvete moodul genereerib aruande, mis annab ülevaate vedajate poolt osutatud teenustest, hindadest ning ka arveldusest. Võimalik on määrata perioodi, konkreetset vedajat, vajadusel ka konkreetset autot jms. Aruannet saab vaadata nii tellimuste põhiselt kui ka Veokorralduse ridade põhiselt (konkreetsete vedude põhiselt).

Kui selgub näiteks et tegelikult ei täitnud tellimust aruandes kirjas olnud auto, siis saab aruande vaates ka vastavat infot kohe ka muuta. Samuti saab muuta kokkuleppe ostuhinda ning Km, Stopid, Tunnid, Liitrid väärtusi. Aruanne on hetkel kasutatav kuid mitte prinditav.

Esialgu on arendusplaanis luua võimalus aruande printimiseks .csv ja .pdf failideks. Lisaks soovime juurde luua aruande ridadele staatused (kontrollitud, arveldusettepanekuks saadetud, kinnitatud).

Tulevikus saab ka hankija hinnakirjast tulevaid väärtusi sisestada (näiteks: kui vedaja hinnakiri on tunnipõhine, siis selguvad tunnid hiljem ning need tunnid saab sisestada konkreetse auto konkreetse perioodi töödele). Seega tekib siis vedajale aruanne kus on tema tehtud tööde read (veod) - osadel ridadel on kokkuleppehinnad (konkreetsetele vedudele konkreetne hind) ning neile millel pole kokkuleppe hinda määratud tuleb mingi perioodi tööde kokku hind (näiteks 7,5h auto 123ABC 23.08.2015 perioodil).

Kaugemas tulevikus on ostuarve moodulist võimalik vedajale edastada arveldusettepanekuks põhjalik aruanne tehtud töödest ning nende kogumaksumusest.