Uue tellimuse lisamine

Uue tellimuse lisamine

Uue tellimuse sisestamiseks tuleb kõigepealt süsteemi sisse logida aadressil http://planlogi.ee/index.php. Sisenemiseks annab vajalikud andmed teile tavaliselt ettevõte kelle heaks töötate. Kasutajanimeks on teie e-posti aadress ning parool see mille olete ise valinud või tööandjalt saanud.  IS vastab ettevõtte andmebaasile ning on kahest tähemärgist või numbrist koosnev kood.

Sisenemise järgselt valige menüüst Tellimused -> Uus tellimus ning teile avaneb selline vorm.

Lisamine » Tellimused » Tellimused

Vaikimisi on määratud juba tellimuse sisestaja andmed (ettvõte ning sisestaja nimi). Tellija lahtrisse sisestatakse tellija nimetus (ettevõte).

olemasoleva-kontaktiga-tellija-sisestamineKui ettevõte on juba kontaktide alla salvestatud siis lahtrisse kirjutama hakates pakub süsteem juba ise sobivaid vasteid.

Kui kontakt on olemas ning valitakse, siis lisab süsteem automaatselt tellimuse arve saaja info tellija lahtri alla.  Seejärel tekib laadimiskoha ja sihtkoha info juurde nupp Tellija.

 

Viide 1 ja 2 on informatiivsed väljad, mida kuvatakse näiteks manifestil, ning arvel. Erinevates ettvõtetes on nende kasutamiseks omad tavad.

Laadimiskoha andmetesse tuleb sisestada kohustuslikult ettevõtte nimi, aadress ning laadimise kuupäev. Vajutades nupul "minu" sisestatakse automaatselt sisestajaga seotud aadressi andmed. Vajutades nuppu "Tellija" sisestatakse automaatselt Tellija ettevõttekaardil olevad aadressandmed. Vajadusel või soovi korral on võimalik lisada ka kontaktisiku nime ning telefoni numbri, laadimisakna (ajavahemik kujul HH:mm) ning lisainfo laadimiseks.

 

Sihtkoha andmete sisestmisel toimib samasugune loogika. Kohustuslikult tuleb sisestada ettevõtte nimi ning aadress. Ise saab lisada juurede kontaktisiku nime ning telefoni numbri, laadimisakna (ajavahemik kujul HH:mm) ning mahalaadimise kuupäeva.

Saadetise kohta sisestatakse andmed mis on kohustuslikud (tähistatud tärniga ja punase kastiga) ja/või andmed mida on mõistlik tellimuse täitmiseks lisada kuid ei ole kohustuslikud. Kohustuslikud andmed on kogus, tüüp, kirjeldus ning kaal. Lisaks on võimalik täpsustada saadetise mõõtmeid ja mahtu. Kui tegu on eritingimustega saadetisega siis selleks saab märkida, kas saadetis on ohtlik, erimõõduline, vajab tollis deklareerimist, eritemperatuuril vedu või ettevaatliku käsitsemist.

Tellimusele on võimalik lisada rohkem kui üks saadetis. Selleks tuleb vajutada saadetise rea all olevat nuppu "+1". Vajadusel on võimalik lisada tellimusele ka kokkuleppelised müügi ja ostuhinnad. Sellisel juhul kirjutab kokkuleppe hind hinnakirja järgse hinna üle.

Kui tellimusele on sisestatud saadetis(t)e andmed tekib veokirja märkuste lahtri alla nupp "Salvesta"

Märkuste lahter võimaldab veokirjale lisada informatsiooni, mis on vastava tellimuse puhul oluline.

Salvestamise järgselt tekivad valikud tellimuse kinnitamiseks, uue tellimuse lisamiseks, tagasi tellimuste nimekirja liikumiseks või veokirja väljaprintimiseks.

Tellimuse kinnitamise või veokirja nupul vajutamise järgselt tekib tellimuse alla veokorralduse osa. Seda mida täpsemalt saab veokorralduse osas teha kirjutame teises blogi postituses. Sõltuvalt tellimuse sisestajale antud õigustest võivad mõned tegevused olla piiratud.

Täiendatud 13.03.2018: 

alt-koodAlates veebruarist 2018 on tellimuse sisestamise aknas lisaväli: Alternatiivne triipkood. See on seotud eelvaate manifesti ja POD inbox arendustega. Välja eesmärk on olla ühenduslüliks tellimuse ja veokirjal oleva triipkoodi vahel. Arenduse põhiline mõte on aidata Planlogi kasutajal luua endale täielik dokumentide arhiiv, mis on seotud nii tellimuste kui arvetega. Püüdleme sellega võimalikult paberivaba transpordikorralduse poole.

Täiendatud 26.06.2018: Tellimuse muutmisel ja/või kinnitamisel kontrollitakse kas eelmanifestis on selle alternatiivsele triipkoodile vastav kirje, kui jah siis lisatakse eelmanifestist tellimusele KV, PV ja JV väljadele auto nr ja kuupäev juhul kui need väljad on tühjad. See töötab neil klientidel kellel on seadistatud nii Eelmanifest kui POD inbox.