Aadresside importimine xls failist

Aadresside importimine xls failist

Aadresside importimise võimalus Excelist on nüüd Planlogis võimalik.

Siit leiate infot, mida peate teadma selle edukaks kasutamiseks.

Selle võimaluse leiate menüüst Seadistused-> Aadressid üles paremale on lisatud pildil näha olev importimise osa.

aadresside-importimine

XLS – kui vajutada sellele lingile siis avaneb nõutud struktuuriga tühi exceli fail. Selle faili näidise leiate siit. Kui exceli fail täita nõutud tingimuste alusel siis Choose File võimaldab arvutist faili üles otsida ja Impordi fail selle sisu Planlogisse üles laadida.

Kui mingi väli ei sobi, siis ei laeta ühtegi failis olnud rida süsteemi – näitab peale importimise proovimist üleval vasakul punaselt Failis leidusid read mis olid täitmata ja/või vigased! Kui need vead ära parandada, siis võib üles laadimist uuesti proovida. Kui laadimine õnnestub siis tuleb üles vasakule roheline tekst Aadress(id) on lisatud!

Üldised tingimused:

 • Importimisel eiratakse Excelis olevat 1. rida (see on mõeldud päiseinfo jaoks). Seega peab Excelis olema esimesel real päiseinfo või jääma see üldse tühjaks.
 • Kõik väljad peavad olema Excelis täidetud (v.a. Tarneaken).
 • Ühtegi tühja rida ei tohi olla täidetud ridade vahel.
 • Kui juba on sama aadress olemas siis seda süsteem ei kontrolli (impordib ikkagi sisse).

Lahtrite täitmise tingimused:

 • Suund – olenevalt sellest kas on vaja importida laadimis- või sihtkoha aadressi , peab olema sisestatud väikeste tähtedega kas sihtkoht või laadimiskoht.
 • Firma  - ei tohi tühi olla.
 • Aadress – ei tohi tühi olla.
 • Indeks – ei tohi tühi olla.
 • Maakond – ei tohi tühi olla.
 • Riik – siia tuleb sisestada riigi tähis nii nagu Seadistused -> Riigid seadistuse all sisestatud (näiteks Eestil on tavaliselt tähis EE).
 • Seotud klient – siia peab sisestama Planlogis sisestatud kontaktikoodi (Tellija või Vedaja kood) (selle koodi kes peab tellimuse sisestamisel seda aadressi nägema).
 • Kontaktisik - ei tohi tühi olla.
 • Kontakt tel. - ei tohi tühi olla.
 • Tarneaken – võib jätta tühjaks. Kui on ainult üks kellaaeg ("-" märk puudub lahtris) siis imporditakse see algusajaks (peab olema formaadis hh:mm või h:mm). Kui soovitakse sisestada vahemik siis peab nii alguse kui lõpuaja sisestama formaadis hh:mm või h:mm ja eraldajaks "-" märk, näiteks 10:00-12:00; 9:00-12:00; 8.00-9.00; 08:00-10.00 jne).