Kuidas aega kokku hoida?

Kuidas aega kokku hoida?

Planlogisse on peidetud mitmeid pisikesi nipikesi, mis aitavad tööd teha kiiremini ja efektiivsemalt. Toome need siin välja, et teha väike kokkuvõte kõikidest kiirteedest ning nippidest. 

Uut tellimust sisestades saab tellija nime kohal alustada trükkimist ning kui tellija on kontaktina juba sisestatud sisse selle ühe klõpsuga valida. Lisaks on võimalik ühele nupule vajutusega valida laadimiskoha aadress. Sama kehtib ka sihtkoha osas. Kui sihtkoha aadress on juba korra sisestatud, siis teine kord kirjutama hakates hakkab süsteem juba seda ise pakkuma. Jällegi saab selle valida ainult ühe klõpsuga. Peale tellimuse salvestamist saab minna tagasi tellimuste nimekirja, sisestada uus tellimus või printida koheselt välja ka veokiri. Veokirja nupul vajutamine kinnitab tellimuse ka koheselt ära. Soovi korral saab veokorralduse ära teha juba tellimuse sisestamise vaates.

Ekspertvaates oleme loonud võimaluse valida ise milliseid tulpasid kuvada. Selleks tuleb minna hiirega tabeli päisesse ning teha paremklõps. Avanevast menüüst saate ise valida, mida kuvada või mida mitte. Sama võimalus on ka kõikides teistes tabelites, mis on Planlogis kasutusel. Sama moodi on nii ekspertvaates kui ka kõikides teistes tabelites filtrid kuhu kirjutades ja ENTER vajutades on võimalik välja võtta tabelist just teile huvipakkuvaim info. Komaga eraldades on võimalik filtreerida rohkem kui ühte asja korraga (tühikut ei tohi vahele jätta).

Tabeli päises on võimalik mitme tellimuse märkimisel vajutada nt nuppu TK > KI mis muudab koheselt kõigi valitud tellimuste staatust. Sama nuppu teist korda vajutades muudetakse tellimuste staatust veel ühe astme võrra üles poole. Lisaks on võimalik mitme tellimuse valimisel vajutada nuppu Veokorraldus (võimaldab kõigile korraga veokorraldust teha) või veokirjad mis prindib kõikide tellimuste veokirjad ühest failist.

Laadimismanifestis saab hiirega sikutades ise ridu sobivasse järjekorda tõsta. See küll aga ei kehti vana laadimismanifesti malli puhul. Soovi korral saab mõlemast ka pdf faili kasutada manifesti kiireks välja printimiseks.

Ridadele oleme peitnud sellised asjad. Topeltklõps staatusele avab staatuse muutmise akna kus saab lisada juurde ka faile. Topeltklõps tellimuse numbril avab akna kus on võimalik lisada või muuta vedajat. Tellimuse ostu ja/või müügi hinda ning +1 alt ka lisateenuste ostu ja/või müügi hinda. Hoides hiire kursorit rea erinevate tekstide (näiteks tellija või vedaja kood) peal, kuvatakse teile erinevat lisainfot. Näiteks vedaja koodil hiirt hoides kuvatakse teile tellimuse hindasid (kui on sisestatud). Topeltklõps ekspertvaates vedaja koodil toob esile akna kus saab planeerida veokorraldust. Selle lihtsustamiseks on võimalik hakata näiteks tunnuse lahtris kirjutama ning süsteem pakub juba ise sellele sobivaid vasteid. Rea ees klõpsates on võimalik ühe klikiga kopeerida eelmise rea teksti automaatselt. Topelt klõps ostuhinna lahtris võimaldab ostuhinnale lisada enda poolne kommentaar. Tellimuse rea lõpus olev nupp CO teeb sellest tellimusest koopia. F nupu alt avaneb nimekiri tellimusega seotud failidele. Selles avaneb fail automaatselt kui teha üks klõps faili või selle üles laadija nimel.

Veokirja on võimalik vastu võtta triipkoodi skanneriga või trükkides tellimuse numbri lahtrisse ning vajutades ENTER. Kuvatud tellimuse võib ka OK-s lugeda ainult ühe klahvivajutusega. Kui veokiri vastab tellimusele ning muudatusi ei ole vaja teha siis piisab uuesti ENTER klahvist, et tellimus täidetuks lugeda. Seega saab veokirja vastu võtta numbri sisestamise ja kaks korda ENTER klahvi vajutades.

Arveldus moodulis, tellimuste nimekirjas reale klõpsates on võimalik see tellimus nö mitte valida (tõmmatakse joon peale) ning kui on vaja enne arve tegemist hinda muuta siis topelt klõps tulbas TEN. hind võimaldab kiirelt lisateenuseid tellimusele lisada ning topelt klõps tulbas TRN. hind muuta transpordi hinda. Kui arve saaja kontakti kaadrile on sisestatud arve saaja eposti aadress, siis kuvatakse see automaatselt arve genereerimise juures.

Tellimuste aruandesse oleme loonud võimaluse genereerida aruande XML URL kujul. See tähendab siis seda, et valides XML URL väljundi genereeritakse teile link, mille abil saate luua Excelisse  aruande ilma et peaksite hakkama alla laadima CSV faili ning seda ise korrastama. See tähendab siis seda, et hoiate kokku kõvasti aega, mis muidu kuluks aruande "ilusaks" tegemisele.