Autode lisamine

Autode lisamine

Ettevõttes kasutusel olevate autode lisamist saab teha ettevõtte kontakti alt.

Kui kontaktil on märgitud, et tegu on vedajaga, siis ilmub kontakti andmete vormi lõppu autode lisamise võimalus.kontakti-kaardil-valik

Nimekirjas kuvatakse auto tunnust (koodi), registri numbrit, kontaktisikut, telefoni numbrit, lastiruumi tüüpi, lastiruumi kõrgust, kandevõimet, LDMi,  mahtu ja arvestuslikku kandevõimet.autode-nimekiri

Lastiruumi tüübid on:

  • autod - rekad 1
  • haagis
  • kaubik
  • poolhaagis
  • poolhaagis külmik
  • poolhaagis tent
  • tagaluuk
  • veduk
  • suund
  • külglaetav.

Auto lisamiseks tuleb sisestada sobiv info ning vajutada väljade lõpus olevale nupule S.

Sisestatud infot kasutatakse ekspertvaates vedude korraldamiseks.

auto-lisamine