Staatused

Staatused

Selleks, et eristada tellimusi nende erinevates veoplaneerimise etappides oleme loonud Planlogisse staatused.

Vaikimisi kasutusel olevate staatuste nimekirja leite postituse lõpust. Staatuste muutmiseks või lisamiseks tuleb liikuda menüüs Seadistused - > Staatused.

staatuse-lisamineVajalike õigustega kasutaja saab staatuseid ise juurde luua või olemasolevaid muuta.

Staatuse loomisel tuleb sellele valida tähis, anda nimetus ning valida millise mooduliga on staatus edaspidi seotud. Valida on võimalik tellimuste, pakkumiste ja autode moodulite vahel. Kohustuslik on ka staatuse värvuse valimine.

varvi-valimine-staatused

Selleks avaneb lahtris klikkamisel värvi valmiseks abivahend, milles saate valida endale meeldiva värvi.

Soovikorral on võimalik valida veel kas tegu on suletud staatusega, kas see on moodulis esimene või viimane ning kas tegu on vaikimisi peidetud staatus.

staatused-valikud

Suletud staatus on selline, mida aktiivses kasutuses ei ole võimalik enam kasutada. Need staatused võivad olla arhiveeritud ja/või suletud tellimuste või autode puhul kasutuses kuid peale sulgemise valikut ning salvestamist ei ole seda staatust võimalik enam kasutada ka olemasolevate tellimuste või autode puhul. Sellise staatusega tellimused arhiveeritakse automaatselt. Seega tasub enne staatuse sulgemist veenduda, et aktiivsete tellimuste hulgas sellise staatusega tellimusi ei esine.

Esmane ja viimane staatus viitavad staatusega seotud moodulis selle staatuse positsiooni. Sõltuvalt vajadusele on võimalik moodulis olevat staatuste järjestust endale sobivamaks kohendada. Näiteks võib tellimuste moodulis olla esmaseks staatuseks veoks vastuvõetud (sellisel juhul ei koostata tellimuse numbrit vaid lisatakse broneeringuna) või broneeritud ning viimaseks tellimus täidetud või arveldatud. Täiendatud 16.02.2018: funktsioon on Planlogist eemaldatud tehniliste muudatuste tõttu alates 12.01.2018.

Vaikimisi peidetud staatus on selline mis oma vaikimisi olekus on peidetud ehk siis sellise staatusega tellimused arhiveeritakse automaatselt. Näiteks tellimuse puhul, millele on arve koostatud lisatakse automaatselt status arveldatus ning arhiveeritakse. Tellimuse tühistamisel vastava staatusega lisatakse staatus tellimus muudetud ning tellimus arhiveeritakse. Tellimuse muutmisel staatust üldjuhul ei muudeta küll aga saab vastavat staatust ise tellimusele lisada nt ekspertvaates või tellimuste nimekirjas ning sellisel juhul arhiveeritakse tellimus koheselt.

Vaikimisi staatuste nimekiri

Tähis Staatuse nimetus Moodul
AR Arveldatud Tellimused
KI Veoks vastuvõetud Tellimused
ML Maha laaditud Autod
OK Tellimus täidetud Tellimused
PL Peale laaditud Autod
PLAN Planeeritud Autod
SI Sisestatud Tellimused
TK Tellimus kinnitatud Tellimused
TM Tellimus muudetud Tellimused
TY Tühistatud Tellimused
TYH Tühistatud Autod