Mis staatuses mu tellimus on?

Mis staatuses mu tellimus on?

Seda küsitakse meie klientidelt üsna sageli. Olenemata sellest kas tellimus on edastatud käsitsi või API vahendusel.

Planlogist on võimalik saada staatuste infot tehes GET päringu URLi kaudu. Vastus saadetakse JSON formaadis.

Kui teile on meilt väljastatud API võti siis saate päringu esitada sellisel kujul aadressile http://planlogi.ee/api/v1/orders/getOrderData?api_token=[API_KEY]&order_authcode=[ORDER_ID]

Edastatavad staatused on järgmised:

SI = BOOKED
TK = CONFIRMED
KI = PLANNED
OK = COMPLETED
AR = INVOICED
TY = CANCELLED
Muud = UNKNOWN

ORDER_ID on tellimuse tunnus mille API tagastab tellimuse Planlogisse saatmise järel POST teinud süsteemile. See on tellimuse unikaalne tunnus. API_KEY on sama mis teile väljastati tellimuste Planlogisse saatmiseks.

Lisaks tellimuse staatusele tagastab päring ka tellimusele lisatud avalike failide (v.a. arve) lingid ehk siis kui näiteks tellimusele on lisatud POD (Proof of Delivery) siis ka selle saab ühe päringuga kätte.

Vastuse näidis:

 {
  "success": true,
  "data": [
    {
      "order_status_code": "<tellimuse staatuse kood>",
      "order_authcode": "<tellimuse tunnuskood>",
      "files_list": [
        {
          "filename": "<faili asukoht koos failinimega>"
        }
      ]
    }
  ]
} 

Kui tellimus mille kohta infot küsitakse puudub süsteemis siis saab vastuseks selle:

 {
  
"success": true,
  
"data": []
} 

Juhul kui on vale api võti siis tagastab server veateate error 401

{
  "success": false,
  "error": "Unauthorized access",
  "errorCode": 401
}