Tellimuste import xls failist

Tellimuste import xls failist

Oleme lisanud Planlogile uue mooduli Exceli tellimuste import, mis võimaldab Planlogisse tellimusi üles laadida xls failist. Funktsioon on kättesaadav Tellimuste menüüs.

Tellimuste üleslaadimiseks on vaja täita etteantud tellimuste vorm, mille leiad siit. Korraga saab ühe failiga üles laadida nii mitu tellimust, kui vaja – tellimuste arv ei ole piiratud. Oluline on, et kõik vormil olevad kohustuslikud veerud (märgitud kollasega) oleksid täidetud. Vajadusel saab kokku leppida ka selle, millistest veergudest Planlogi süsteem infot sisse loetakse.

Tellimust, millel on mõni veergudest jäänud täitmata, üles ei laeta ja see kuvatakse punaselt.

Tellimus, mis on juba varasemalt üles laetud (kõik tellimuse veerud on identsed varasemalt üles laetud tellimuse veergudega), üles ei laeta ja see kuvatakse läbikriipsutatult.

Peale fali lisamist on vaja tellimused ka  süsteemis tellimuseks salvestada. Kõik failis olevad tellimused, mis tellimusena salvestatakse, saavad süsteemis tellimuse numbri ja kuvatakse rohelisena.

Ülevaadet üles latud failidest saab vaadata Ülesse laetud failide nimekirjast. Fail ise laetakse peale tellimuse salvestamist üles vastava tellimuse juurde failide konteinerisse ja sealt saab faili ka avada.