Kontakti lisamine

Kontakti lisamine

Selleks, et tellimuste sisestamine oleks kiire ning ka efektiivne oleme loonud taustale kontaktide haldamise süsteemi. Kontakte kasutatakse Planlogis nii tellijate kui vedajatena. Kui kontakt on süsteemi sisestatud lähevad nii mõnedki asjad lihtsamaks. Ühe näitena võiks siia kohe välja tuua uue tellimuse sisestamisel tellija aadressi lisamine ühe nupule vajutusega.

Aga alustame siis ikkagi algusest. Kuidas see kontakti lisamine siis täpsemalt käib ning mis on erinevad võimalused, mida saab kontaktikaardil infot sisestades kasutusele võtta. Nagu eelnevalt öeldud, siis kontakt võib olla nii tellija kui ka vedaja. Vedajate lisamine võimaldab tellimuste täitmist ka nö allhankijate poolt. Suuremalt jaolt on kontakti kaart nagu ikka mõeldud selleks, et salvestada kontakti kohta käivat informatsiooni. Ettevõtte üldandmed, kontaktinfo jms.

Lisavõimalusena võib kontaktikaardil määrata näiteks millises vaikimisi staatuses sisestatakse selle tellija tellimused. heale püsikliendile võib anda vaikimisi näiteks arvete tasumiseks pikema tähtaja.

Enda töö kiirendamiseks ja ka kasutusmugavuseks soovitame lisada kontaktile juurde kes on arve maksjaks ning millisele e-posti aadressile saadetakse neile koostatud veokirjad ja /või arved.

Tellimuse teate lahter on informatiivse iseloomuga lahter kuhu saab sisestada teate, mida kuvatakse uue tellimuse sisestamisel. See kuvatakse tellimuse sisestamise aknas tellija lahtri all punases kirjas. Näiteks võib seda kasutada juhtudel kui mõni tellija on teile võlgu ning te ei soovi neilt enam uusi tellimusi vastu võtta enne kui võlgnevus on likvideeritud. Selleks saab sisestada Võlgu oleva ettevõtte kontakti kaardile tellimuse teate mis annab vastava info tellimuse sisestajale.

Sarnaselt saab kasutada ka arve koostamise teadet. See kuvatakse arveldusmoodulis otsingu ning arve koostamise blokkide vahel (tellimuste ridade kohal).

Siduskoodi kasutame juhul kui Planlogi liidestatakse mõne teise süsteemiga (näiteks raamatupidamistarkvara) kus on kliendikood Planlogi omast erinev.

Uuendatud 15.05.2018: Kontakti kaardile oleme lisanud kaks seadsitust:

  • Ära luba OK staatust enne kui POD on lisatud - Tellimust ei saa enne OK staatusesse panna kui tellimusele ei ole failidesse juurde lisatud POD (Proof of Delivery) faili. NB! Failil peab olema määratud tüübiks POD.
  • Ära luba arvet väljastada, kui POD on puudu - Tellimusele ei saa arvet enne koostada kui POD on lisatud tellimuse failide hulka.