Planlogi ühendamine teiste süsteemidega

Planlogi ühendamine teiste süsteemidega

Liidestamine käib järgmiste etappidena:

Andmeühendus liides on võimalik vajadusel tööle panna ning see on alati iseseisev eriprojekt. Liidestamiseks kasutatakse universaalseid faili formaate, näiteks XML-i. Süsteem võimaldab partneri poolt andmed “edastada” Planlogi süsteemi API ühenduse kaudu. 

NB! Liidese loomisega käivad kaasas ka rahalised kohustused meie kliendile kehtiva hinnakirja alusel. 

 1. Väljastatakse XML formaadi kirjeldus ja/või API kood Planlogi poolt;
 2. Kooskõlastatakse tehniline saatmise ja vastuste lahendus (IP, post, GET, FTP jne);
 3. Näidis saatja poolt, kinnitatakse väljade erisused ja
  kohustuslikud osad;
 4. Luuakse andmemudel Planlogi keskkonda ja testitakse ühendust;
 5. Andmemudeli kinnitamine või korrigeerimine;
 6. Live eelne test ehk proovitakse mõne saadetisega tegevus otsast lõpuni läbi (see toimub Planlogi LIVE demo baasis); 
 7. Vajalikud parandused / täiendused ja lõplik kinnitus;
 8. LIVE – ehk süsteem reaalselt tööle;
 9. LIVE järgne monitooring ja tugi 2 nädalat, parandused ja täiendused;
 10. Toimiva lahenduse dokumentatsioon ja kirjeldus (kasutajatoe jaoks tehakse jooksvalt projekti käigus);

Sõltuvalt kliendist kellega liidestamist tehakse on liidese tegemise ja kooskõlastamise aeg ca 2-4 nädalat, prelive kuni live umbes 2 nädalat ja selle järgnev tugi 2 nädalat. Kokku umbes 6-8 nädalat. Kui mõlemad osapooled on asja juures ja aktiivsed on võimalik ka kogu asi ära teha kiiremini.

API kaudu edastatakse tellimused XML formaadis ning API kood
väljastatakse igale info edastajale eraldi.

Planlogist välja saadame nii tellimuse staatust kui ka tellimusele lisatud avalikke faile (v.a arved). Selle kohta leiab täpsema info siit.